www.TurkuFM.Net Canlı Sohbet, Chat Sohbet Odaları, Mobil Chat ,Yetişkin sohbet odaları Doğayı Korumak- Geleceğimizi Korumaktır, Nefes Almaktır

Chat Sohbet Odaları

Doğayı Korumak

Doğayı Korumak

Doğayı korumak; Biz insan oğlunun elinin değdiği ne varsa hiç bir şekilde temiz kalmıyor gün geçtikçe ziyan olup gidiyor. Toplumları derinden etkileyen ve son yıllarda sıkça kendinden bahsettiren ekolojik bunalım, bütün olumsuzluklarına ve kriz haline karşın önemli bir farkındalığı da ortaya çıkarmıştır. içinde bulunduğumuz bu kriz öncelikle, geleneksel çevre korumacılık yaklaşımları ve bu doğrultuda alınan teknik önlemler ile giderilmeye çalışılmış; ancak istenilen sonuç alınamadığından krizin önüne geçilememiştir.

Yaşanılanların gerçekliğinin ve ciddiyetinin anlaşılması; çözüm üretilmesi ve konu hakkında hassasiyetin yaratılması için 1960’lı yılların sonunu beklemek gerekmiştir. Bu farkındalık ise sorunların çözümünün krizde değil; kökeninde aranması gerektiği gerçeği üzerinde yükselerek, insanın doğadan neden uzaklaştığı, niçin doğayı ikincil konuma sürükleyerek yabancılaştırdığı ve ona hükmetme arzusunun nasıl galip geldiğinin sorgulanması ile başlamıştır.

Bu sorgulamanın temel iki öğesi olan insan ve doğanın ilişkisel durumları ve birbirine göre konumları esasında krizin nedenini oluşturmaktaydı. Ancak ekolojik hareketin en büyük çıkmazı ise, diğer ideolojilerde olduğu gibi kendi
içinde bölünmüşlükleri ve ortaya koydukları düşüncelerin birbirinden çok farklı olmasıydı. Nitekim ne derin ekolojinin insanı merkeze alan sisteme karşı bir duruş sergilemesi ve doğayı özneleştirmesi; ne hiyerarşi ve tahakkümü temel sorun olarak gören ve buradan yola çıkarak insan-doğa ilişkisini sorgulayan toplumsal ekoloji; ne de bu hareketlerden beslenerek ortaya çıkan, ataerkil düzen eleştirisinden hareket ederek, doğaya tahakkümü ve üzerindeki sömürüyü, kadının sömürüsüyle özdeşleştiren eko-feminizm bu bunalıma tam anlamıyla çözüm üretebilmiştir.

Dolayısıyla  ekolojik krize çözüm bulabilme fikriyle yola çıkmış değildir. Temel amaç, ilgili literatürün
tartışması aracılığıyla teorik bilgi sunmak ve bu şekilde ekolojik krize dikkat çekerek insanlığın doğaya hükmetme arzusunun meşruluğunu  kırmaktır. Çünkü oluşturulan onca akımın ortaya koyduğu tek ortak sonuç, doğaya atfedilen değer ölçüsünde ve doğanın konumlandırıldığı yere göre krizin değişkenlik göstermesidir. Başka bir deyişle, açık bir çözüm önerisinden ziyade, doğaya atfedilen değer ölçüsünde ekolojik krizin çözülmesi noktasında ilerleme kaydedileceği düşünülmektedir. Bu nedenle de, insan-doğa ilişkisi çerçevesinde pozitif bir bağ kurması gerekir ki gelecek nesli için, huzurlu yaşam için, sağlıklı güzel bir dünya için bunu yapmamız boynumuzun borcudur Saygılarımla.

Doğayı Korumak

 

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?


Mobil Sohbet Sitesi

Kolay ve kullanışlı sohbet arayüzü sayesinde dilediğin yerden, mobil sohbet yap. Ücretsiz olarak mobil uygulamamızdan chat odalarına bağlan ve seviyeli sohbet ederek yeni arkadaşlar edin.

Play Store Üzerinden App Store Üzerinden